Jammerbugt Kommune er i denne uge gået i gang med at ombygge krydset Hunetorpvej-Kirkevej/ Vesterhavsvej i Hune til et signalreguleret kryds.

Kryds giver kø
Årsagen til ombygningen er primært, at krydset i flere år har haft problemer med at afvikle trafikken fra Hunetorpvej, og at det har været svært for fodgængere at krydse Vesterhavsvej.
Problemerne er sæsonpræget og opstår særligt i forbindelse med, at der er strandvejr eller arrangementer i Blokhus, da det især er venstresvingende fra Hunetorpvej, der skaber kø.
Det forventes, at et signalanlæg i krydset vil kunne afhjælpe problemet, og derfor er denne løsning, blandt andre alternativer, blevet vurderet mest fordelagtig.

Gener under arbejdet
Anlægsarbejdet er start i april og forventes afsluttet omkring 1. juni.
I anlægsperioden kan der ske midlertidige omlægninger af trafikken og en forringet fremkommelighed på Vesterhavsvej, Hunetorpvej og Kirkevej.
I perioder vil der ligeledes være forbud mod lastbiltrafik fra Vesterhavsvej til Hunetorpvej.