De to el-fonde, Pandrup Fonden og Kaas Fonden har besluttet at opløse sig selv og har derfor uddelt fondenes kapital i overensstemmelse med fondenes formål.
Der er i forvejen et godt samarbejde mellem de to fonde, som derfor er gået sammen om en fælles uddeling fra de to fonde, et beløb på knap 4,2 mio. kr.

For små afkast
Uddelingen er tidligere annonceret, og fonden har modtaget i alt 24 ansøgninger, hvoraf de 18 bliver begunstiget – se sidst i artiklen – til gavn og glæde for mange.
Uddelingen er sket, så den rammer en bred kreds.
Årsagen til opløsningen er, at afkastet af fondene efterhånden var blevet så små, at der ikke længere kunne foretages en årlig uddeling til almennyttige initiativer i de gamle elforsyningsområder.

Formålet
Fondenes formål var at udøve almennyttig virksomhed i områderne, hvor det tidligere Andelsselskabet Kaas og Omegns Elektricitetsforsyning samt Andelsselskabet Pandrup Elektricitetsforsyning stod for elforsyningen, indtil begge blev fusioneret med Brøndelslev og Oplands Elforsyning.
Institutioner, som er beliggende uden for dette område, men som har tilknytning og betydning for området, kan også komme i betragtning.

Bestyrelsen for Kaas Fonden:

 • Poul Iversen
 • Preben Møller
 • Keld Poulsen
 • Ove Christensen
 • Torben Lund Bertel

Bestyrelsen for Pandrup Fonden:

 • Ivan Petersen
 • Jens Mortensen
 • Svend Erik Nielsen
 • Mette Lindhardt
 • Henning Nielsen.

Den helt store modtager af donationerne er Jetsmark Idrætscenter, som blev begavet med 3,2 mio. kr..
De to bestyrelser begrunder det med, at centret er under ombygning og på vej til at blive et topmoderne idrætscenter, som samtidig får et helt nyt skolecenter som nabo.
Dermed kommer der et kæmpe aktiv midt i det fælles gamle elforsyningsområder.

Idrætscentret har mange brugere:
Primært Skolecenter Jetsmark, Jetsmark Idrætsforening, Jammerbugt FC, Jetsmark Håndboldklub, Svømmeklubben JET, Pandrup Firma og Familieidræt, Jetsmark Badmintonklub, PGU Pandrup – gymnastik & Fitness, Pandrup Skytteforening, Jetsmark Tennisklub, Moseby boldklub og Hune boldklub.
Det er en bred vifte af almennyttige foreninger, og i fondenes vedtægter står der blandt andet:

Bestyrelserne skal dog ved uddeling navnlig blandt andet lægge vægt på, at støtte kommer så bred en kreds som mulig til gode, og at et støttetilsagn kan medvirke til at fastholde, forny eller udbygge initiativer og aktiviteter til gavn for førnævnte lokalsamfund.

Det er derfor oplagt, at fondene støtter renoveringen af Jetsmark Idrætscenter, da det rammer helt i plet i forhold til vedtægterne.

Følgende modtager donation:

 • Jetsmark Motionsklub: Til køb af to motionscykler til en værdi af kr. 42.190.
 • Pandrup Borgerforening: Lys i Pandrup Anlæg igen.  Donation på kr. 100.000. Udbetales når projektet er klar til igangsætning. (Senest 31.10.2021)
 • Pandrup, Kaas og Moseby Borgerforeninger: Et frisk pust i vinden og hvil på vejen. Til køb af borde og bænke – borde/bænkesæt, samt nedstøbte bænke langs cykelstierne.  Donation på kr. 110.000.
 • Nørkleklubben Pandrup: Materiale- og aktivitetstilskud. Donation på kr. 10.000.
 • Jetsmark Krolf Klub: 3 nye Krolf baner m/udstyr. Donation på kr. 7.975.
 • Jetsmark Tennisklub: Gulvbelægning i klublokale, skur til redskaber samt renovering af fliseanlæg på skråninger.  Donation på kr. 61.000.
 • Søndags Cafeen: Øland Show Band.  Donation på kr. 2.500.
 • Pandrup Billardklub: Nye tagrender.  Donation på kr. 15.000.
 • Pandrup Skytteklub: Materialer til overdækket terrasseområde, overdækning af skydepladser – riffel, lys og overdækning på pistolbanen og lys og overdækning på riffelbanen. Donation på kr. 51.961.
 • Jetsmark Skoleskak: Skakmateriel og samling.  Donation på kr. 27,500.
 • Pandrup Bokseklub: Forlænget trænings/teambuildings weekend.  Donation på kr. 45.500.
 • Pandrup Dykkerklub: Indkøb af udstyr til den yngre årgang 8 – 16 årige samt oxygen-kuffert.  Donation på kr. 40.000.
 • Egnssamlingen: Renovering af de Frivilliges Værksted.  Donation på kr. 60.000.
 • Kaas Borgerforening: Julebelysning – støtte til ønskelisten.  Donation på kr. 200.000.
 • Jetsmark Sogns Jagtforening: Opsamler maskine.  Donation på kr. 15.000.
 • FDF Pandrup: Etablering af depotrum mv.  Donation på kr. 150.000. Udbetales når projektet er klar til igangsætning. (Senest 31.10.2021)
 • Jetsmark Idrætscenter: Tilskud til renovering Idrætscentret.  Donation på kr. 3.200.000.
 • Kaas Brevdueforening: Tilskud til nyt tag.  Donation på kr. 30.000.

Der var 24 ansøgninger på i alt 5.083.658 kr.
Der blev bevilget til 18 ansøgninger 4.168.626.
Fondene i Kaas og Pandrup er oprettet 1. oktober 2002 i forbindelse med at BOE overtog de to el-forsyninger.