Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Jammerbugt Kommune et midlertidigt besøgsforbud på alle kommunale og private botilbud.
Det gælder fra i dag, 18. december kl. 17.00.

Stigende smittetryk
Det sker på grund af et stigende smittetal i kommunen, og derfor er besøgsrestriktionerne indført her i lighed med landets øvrige kommuner. Det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.
Derfor er det kun i et begrænset omfang muligt at besøge beboerne på de private og kommunale botilbud.
Det vil fortsat være muligt at foretage besøg på indendørs arealer i såkaldte kritiske situationer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn.
Det samme gælder for besøg af 1-2 faste besøgspersoner i beboerens egen del af tilbuddet (værelset/boligen).
Reglerne om besøgsrestriktioner på sociale tilbud i Jammerbugt Kommune vil blive ophævet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.