Fødevarestyrelsen giver nu mulighed for, at minkavlere selv kan aflive besætninger smittet med Covid-19 samt foretage rengøring og desinfektion af farmene.  Med avlernes hjælp bliver det muligt at sætte fart på aflivningerne, så smitterisikoen fra syge besætninger hurtigere elimineres.

Kan stå for hele opgaven
Lige siden de første minkfarme blev aflivet, fordi de var smittet med Covid-19, har ejerne haft mulighed for at hjælpe til mod betaling, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse tirsdag 20. oktober.
Fremover kan minkavlere stå for hele opgaven, dvs. både aflivningen samt den efterfølgende rengøring og desinfektion, og få dækket deres udgifter.
Hermed forventer Fødevarestyrelsen at kunne sætte yderligere fart på aflivningen af de aktuelt mere end 1,3 mio. mink, som de kommende uger skal aflives, fordi der er fundet Covid-19 i besætningerne.

Kender dyrene
– Vi har desværre over de seneste uger set en bekymrende smitteudvikling på minkfarmene, og må konstatere, at det er svært at få aflivet besætningerne hurtigt nok til at mindske risikoen for smitte mellem farmene og fra farmene ud til civilsamfundet, siger beredskabschef i Fødevarestyrelsen, Nikolas Hove.
– Vi arbejder selv på at udvide kapaciteten, men minkejerne er vant til at håndtere dyrene og vil kunne levere et vigtigt bidrag til for alvor at øge tempoet, forklarer beredskabschefen.

Tilbyder standardaftale
Fødevarestyrelsen tilbyder efter dialog med Kopenhagen Fur minkavlerne en standardaftale, som beskriver de opgaver, ejeren får ansvaret for som led i aflivningen af farmens mink og den efterfølgende rengøring og desinfektion.
– Aftalen sikrer, at avlerne får dækket deres omkostninger. Vi kender af gode grunde ikke de samlede udgifter, fordi vi ikke ved, hvor mange minkavlere der vil takke ja til opgaven, og ad den vej hjælpe myndighederne med at få styr på smittespredningen, siger Nikolas Hove.

Skal godkendes af styrelsen
Opgaverne udføres under besætningsejerens ansvar, men Fødevarestyrelsen vil være til stede under aflivningen og blandt andet informere om brug af værnemidler.
Styrelsen vil også skulle godkende, at den efterfølgende rengøring og desinfektion er tilstrækkelig til at hindre spredning af Covid-19 smitte.
Besætningsejeren modtager en fast aftalt betaling til dækning af sine omkostninger, som afhænger af besætningens størrelse.