Økonomiudvalget har udpeget Jammerbugt Kommunes medlemmer af den styregruppe, der skal sikre udarbejdelsen af en Masterplan for Nørhalne.

En samlet udvikling
Masterplanen skal styrke og understøtte Nørhalnes bosætningspotentiale, by- og handelsliv.
Planen skal styrke og udvikle forbindelser i og omkring byen, de rekreative potentialer og den fremtidige klimatilpasning.
Derudover skal masterplanen være med til at skabe en fælles platform for udvikling af Nørhalne med henblik på at samle og koordinere indsatsen i forvaltningen og i samarbejdet med de lokale borgere i byen.
Masterplanen for Nørhalne vil indeholde en analyse af potentialer og udfordringer, der vil danne udgangspunkt for den overordnede fremtidige udvikling af byen.
De overordnede planprincipper vil blive udmøntet i en handleplan for den fremadrettet udvikling med en fastlagt ansvars- og rollefordeling.

Tidsplan
En færdig masterplan forventes at kunne vedtages i foråret 2023.
Lokale foreninger, erhvervsliv og borgere vil blive inddraget i processen med blandt andet byvandring og borgermøder:

Kommunens medlemmerne at styregruppen er:

  • Borgmester Mogens Chr. Gade og Frank Østergaard, udpeget af økonomiudvalget.
  • Claus Svendsen og Susanne Møller Jensen, udpeget af kultur-, fritids– og landdistriktsudvalget.
  • Michael Krogsgaard og Frank Trolle, udpeget af teknik- og miljøudvalget.

Desuden skal der – udover de lokale kommunalbestyrelsesmedlemmer – findes tre repræsentanter fra lokalområdet fra henholdsvis:

  • Landdistriktsrådet
  • Liv i by og skole
  • Nørhalne Samarbejdet

Disse tre medlemmer udpeges på det næste møde i Nørhalne Samarbejdet, som finder sted 7. juli, oplyser Inge Pedersen, der er Nørhalnes medlem af Landdistriktsrådet.