Siden marts i år har der været aktivitet på byggepladsen mellem Jetsmark Idrætscenter og Jetsmark Kirke i forbindelse med opførelsen af det nye Skolecenter Jetsmark.
Størstedelen af arbejdet er foregået under eller lige over terræn, og for det blotte øje har det været svært at følge arbejdet uden for byggepladsens hegn. Med et færdigt fundament og terrændæk er en vigtig milepæl nået, og næste skridt bliver montering af vægge i starten af det nye år.

Et kulturcenter
Den nye skole til Skolecenter Jetsmark kommer til at danne rammer for skolebørn fra Moseby, Kaas og Pandrup. Derudover bliver skolens nye og moderne rammer et kulturcenter for områdets borgere.
– Skolen kommer til at danne fantastiske rammer for de mange aktiviteter og arrangementer i undervisningen og for kultur- og foreningslivet i Jetsmark. Når betonelementerne inden længe begynder at blive rejst, så kan vi for alvor se vores visioner for bygningerne blive vakt til live. Skolen bliver bygget, så den er anvendelig til mange formål til gavn for borgerne i området”, siger næstformand for børne- og familieudvalget Susanne Møller Jensen.
Skolecenter Jetsmark opføres med plads til tre spor fra 0.-9. klasse med integreret SFO og plads til førskoleelever fra 1. april til 1. august.
Derudover skal den fungere som kulturcenter efter normal skoletid.
Skolen bliver klar til brug i august 2023, når det nye skoleår starter. 

Der er sket en del
Meget er sket siden førte spadestik blev taget til den nye skole i Jetsmark tilbage i marts 2021. I alt er der flyttet 50.000 kubikmeter sand og muld under udgravning af fundamentet, regulering af terrænet og opbygning af fundamentet.
– Vi begynder virkelig at kunne se, der sker noget på byggepladsen til den nye skole. Det har måske længe set ud som om, der ikke er sket så meget, men der har været gang i byggeriet siden foråret med at gøre klar til, at selve bygningen kan rejses. Nu står et færdigt terrændæk klar til, at næste fase kan gå i gang, nemlig montering af betonelementerne, og så kan vi begynde at se, hvordan skolen former sig, fortæller Ulla Flintholm, formand for børne- og familieudvalget.
I januar 2022 forventes betonelementerne at kunne monteres.

Fundamentet
Fundamentet er støbt i forme, og imellem fundamenterne er der opbygget sandlag som underlag for terrændækkene, der er sammensat at isolering og armeret beton. I alt er der 2 kilometer løbende fundament.
I forbindelse med terrænarbejdet er der lavet fjernvarmestik, el, forsyning under Bredgade, kloak, afvandingsbassiner og installationer til udendørsbelysning. Der er sat kantsten, mens den overordnede opbygning med asfalt er afsluttet.
Ved stien, på vestsiden af skolen, er arbejdet med terræn for cykelparkering og et skur til legetøj også ved at være færdigt.

Fakta:

  • Der er flyttet 50.000 m3 sand og muld under udgravning til fundamentet og terrændækket
  • Der er lavet 2 km løbende fundament
  • Gulvene er isoleret med tre lag flamingo – i alt er der brugt 2800 m3 flamingo
  • Til gulvene er der brugt 750 m3 beton