Åbner op for hotel samt flere butikker og boliger

– En ny lokalplan vil give plads til en rivende udvikling i Hune og åbner op for opførelse af hotel i op til fire etager samt flere nye helårsboliger og butikker.
Teknik og miljøudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen 27. februar sender forslaget til den nye lokalplan i høring i otte uger.

Stor forvandling
– Vi lægger op til høring og til debat. Det er en fin lokalplan, som giver mulighed for, at Hune kan få et gevaldigt løft, siger Jens Chr. Golding (S), formand for teknik- og miljøudvalget.
– Hvis denne plan virkelig bliver fyldt ud, så er der tale om en forvandling af Hune med hotel og almennyttige boliger, som det ligger i kortene nu. Det er en stor mulighed for Hune, siger han.
Baggrunden er John Andersens ønske om at bygge et hotel med 130 værelser på grunden, hvor XL Byg i Hune i dag holder til.

Der åbnes op for byggeri af hotel, boliger og butikker. Illustration: Jammerbugt Kommune

Fem delområder
Planen er delt op i fem delområder. De kan dels anvendes til henholdsvis koncerter, udstillinger, butik, boder, hotel, etageboliger og detailhandel med udvalgsvarer. Og dels randbebyggelse langs Hunetorpvej og Vesterhavsvej, hvor der kan etableres boliger samt butikker.

Hensyn til naboerne
Lokalplanen har særligt fokus på at beskytte naboerne til et eventuelt kommende hotel med fokus på at undgå indsigt fra den op til fire etagers høje bebyggelse i den centrale del af lokalplanområdet.
For at mindske støj- og lyspåvirkningen af nabohusene skal der opføres et støjhegn mod syd.

Flere friarealer
Bygningen må max være 15 meter høj og bebyggelsesprocenter er 140.
Området skal have vejadgang fra Vesterhavsvej og Hunetorpvej.
Der sikres desuden, at mindst 20 procent af arealerne i området til hotel- og etagebebyggelsen udlægges til fælles friarealer. 

Klar til flere butikker
Desuden åbnes der op for, at der kan komme flere butikker i Hune, da den samlede ramme til butiksformål hæves fra 5.000 til 9.500 kvadratmeter, det giver en restrummelighed på 1.380 kvadratmeter i Hune bymidte

Desuden er der i en trafikplan tænkt på forbedringer af infrastrukturen i forbindelse med en udbygning af Hune.
Læs mere om det 6. februar.
Lokalplanen ventes endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen 25. juni 2020.