Stenmarksvej bliver opgraderet

Et enigt teknik- og miljøudvalg har sagt god for en ny lokalplan, der åbner op for en markant udvikling af Hune.
Lokalplanen, som kommunalbestyrelsen ventes at godkende på sit møde 28. maj, tillader nemlig opførelsen af op til 110 nye boliger fordelt på to nye boligkvarterer i den østlige del af byen.
Det indebærer også en udbygning af Stenmarksvej
Bag projektet står HC & Engholt Entreprenører.

Spændende udvikling
– Det er en spændende udvikling, der starter i Hune. Og det er sjældent, at vi som denne gang oplever, at vi kan sende en lokalplan i høring, uden at der kommer indsigelser. Det vidner om, at man gerne vil have gang i udviklingen i Hune, og at der er nogle, som venter på boliger i området. Det er glædeligt, siger Jens Chr. Golding (S), formand for teknik- og miljøudvalget.

De to områder
Det største område er marken umiddelbart øst for Spar i Hune, hvor der må udstykkes grunde til 70 boliger på et 4,7 hektar stort areal.
Det andet område er på Stenmarksvej i Hune, hvor entreprenør HC & Engholt havde base, før de flyttede ud til Hune Erhvervspark på Holmen.
Her må der bygges 30 til 40 bolig alt afhængig af fordelingen af parcelhuse og rækkehuse på det 2,1 hektar store areal.
For begge områder gælder det, at der må opføres rækkehuse, dobbelthuse eller parcelhuse i 1-2 etager.
Bebyggelsesprocenten er 30 procent for åbent/lavt byggeri som parcelhuse og 40 procent for tæt/lavt byggeri som eksempelvis række- eller dobbelthuse.

Attraktivt varieret boligudbud
Det overordnede ønske med lokalplanen er at skabe attraktive og bæredygtige boligområder med en markant grøn karakter og med et varieret boligudbud, der kan tiltrække forskellige familietyper og aldersgruppe.
Der skal også være fri- og opholdsarealer mellem boligerne, der forventes at fremme mødet og fællesskabet på tværs af de forskellige beboergrupper. Områdets bebyggelse og infrastruktur er derfor disponeret, så det understøtter det ønskede hverdagsliv i området.

Selve vejudvidelsen er markeret med rødt. Fortov er blåt, og gadelys er de gule punkter. Et nyt rør over bækken er markeret med grønt. Illustration: Jammerbugt Kommune

Stenmarksvej opgraderes
De to nye boligkvarterer skal begge vejbetjenes af Stenmarksvej, som derfor skal opgraderes og udvides, og det ventes at give en kommunale udgift på 600.000 kroner.