Kommunalbestyrelsen besluttede 25. juni at udbyde de 10 nye parcelhusgrunde på Elbæksmindevej i Biersted til en minimumspris på 575 kroner per kvadratmeter inklusiv moms.
Desuden blev det besluttet, at der skulle ske en endelig prisfastsættelse af resterende grunde, når udbuddet var gennemført.
Men der er ikke kommet nogle bud, inden budrundens udløb tirsdag 11. august.

Håber på øget interesse
Derfor indstiller økonomiudvalget nu, at kommunalbestyrelsen vedtager at sætte grundene ned med 80 kroner per kvadratmeter svarende til en pris på 495 kroner per kvadratmeter.
– Når der ikke er kommet henvendelser i budrunden, så tillader vi os at sætte prisen lidt ned og håber selvfølgelig, at det vil øge interessen for grundene, siger borgmester Mogens Chr. Gade.

Markedsprisen
Salgsprisen på grundene skal ifølge lovgivningen udbydes til markedsprisen.
Det kan være vanskeligt at fastslå markedsprisen i Biersted, da der ikke har været udbudt/solgt mange grunde indenfor de sidste år.
Den sidste af de kommunale grunde på Sundbyvej blev i maj 2016 solgt til ca. 140.000 kr. for en grund på 892 m² ekskl. alle tilslutningsbidrag svarende til en daværende udgift på ca. 100-125.000 kroner.

Private grunde solgt
Den private lodsejer, som byggemodningen Elbæksmindevej gennemføres sammen med, har udbudt 2 parcelhusgrunde, som er udstykket på nuværende tidspunkt.
De har været udbudt til 685.000 kr., hvilket svarer til ca. 550 kr. og ca. 570 kr. per kvadratmeter.
Begge grunde er i følge den private lodsejer solgt tæt på den udbudte pris.
De private grunde har været udbudt på internettet i længere tid, end det kommunale udbud har.