De nye afstandskravet, som fra i dag onsdag 6. januar, er ændret fra 1 til 2 meter får også betydning får passagerer i busser og tog.
Det oplyser Nordjyllands Trafikselskab, som indtil videre indfører følgende retningslinjer og anbefalinger i busser og tog:

  • NT medtager kun op til 50 pct. af det antal kunder, som den enkelte bus/tog er godkendt til. NT har i øjeblikket langt under 50 pct. af de kunder med, som der normalt er i busser og tog og forventer et yderligere fald i antallet, da endnu flere skal arbejde hjemme i den kommende tid. NT overvåger passagertallene nøje og indsætter ekstrabusser, hvis det bliver nødvendigt.
  • NT henstiller til, at kunder i busser og tog ikke sidder ved siden af hinanden, medmindre de er fra samme husstand.
  • NT henstiller til, at kunder i busser og tog ikke sidder med front direkte mod hinanden, medmindre de er fra samme husstand. 
  • Kunder skal så vidt muligt benytte midterdørene/bagdørene til både ind- og udstigning. NT arbejder på at få lavet en løsning, så det altid er muligt at checke ind med Rejsekort/Pendlerkort ved midterdør/bagdør.
  • NT anbefaler, at man i stedet for kontanter benytter app eller webshop (NT Billet eller NTbillet.dk) til billetkøb.