Der er vedtaget nye regler for nedlukning af erhvervslivet i kommuner med en incidens på over 200.

Afgørende redskab
Konkret betyder det, at hvis det testkorrigerede incidenstal er over 200 pr. 100.000 indbyggere i en kommune, så træder lokale nedlukninger i kraft, så smitten bringes under kontrol, oplyser erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.
Hurtige og effektive nedlukninger er nemlig et afgørende redskab for at bevare epidemikontrollen.
Mandag 12. april var der en incidens på 83,5 i Jammerbugt Kommune.
Det betyder at hvis smitten overskrider grænsen i en kommune, så lukker blandt andet skoler samt kultur- og fritidsaktiviteter.

For det lokale erhvervsliv vil en incidens over 200 få følgende konsekvenser:

  • Lukning af liberale serviceerhverv i kommunen
  • Lukning af serveringssteder i kommunen
  • Lukning af indkøbscentre, arkader, basarer og stormagasiner i kommunen
  • Lukning af udvalgsvarebutikker i kommunen
  • Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen
  • Private arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra så vidt muligt

En uge under grænsen
Først når kommunen i syv dage i træk er under en incidens på 200 (testkorrigeret) smittede, ophæves nedlukningen. Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut.
Kriterierne er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og vil løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.
Ud over nedlukning i kommunerne vil der med den nye model blive indført lokale nedlukninger af skoler etc. hvis enkelte sogne har et incidenstal på over 400.
Det har dog ikke konsekvenser for erhvervslivet.