Søndag den 27. marts havde VHB og Borgerforeningen inviteret til borgermøde i Lunden.
Et velbesøgt møde med 79 deltagere, hvor der blev orienteret fra de mange foreninger og om projekter i støbeskeen.
– Vi benyttede lejligheden til at få revideret vores LUP og få valgt et nyt medlem til Landdistriktsrådet under KFL, oplyser Karen Sørensen.
Valgt blev Allan Jensen.
Den reviderede LUP blev som følger:

Vores Vision
Vores lokalsamfund, V. Hjermitslev og omegn, vil først og fremmest arbejde for:

  • At få udbredt de gode historier om Vester Hjermitslev.
  • At få flere tilflyttere og mere erhverv til vores område.
  • At styrke fællesskabet de forskellige foreninger imellem, samt udvikle og sikre flere fritidsaktiviteter.
  • At igangsætte og gennemføre projekter, der kan være med til at fastholde og tiltrække nye borgere.

Vores handlinger
Ud fra vores fælles definerede vision vil vi som borgere, lokalområde og by arbejde med følgende konkrete handlinger for at nå vores vision:

Lokale projekter
Mere fællesskab og flere aktiviteter i byen – både i Lunden, i Oasen og på den nedlagte skole.

  • Se, udvikle og udbygge nye muligheder med udgangspunkt i de faciliteter, der allerede findes i Skolen, Lunden og Oasen.
  • Dannebrogsstandere gennem byen
  • Renholdelse af byens fortove
  • Beplantning af ledige grunde i byen
Under borgermødet legede børnene i legehjørnet.