Som formand for Skovsgård/Brovst KFUM IF og medarrangør af Aktiv Lørdag i Skovsgaard modtog Pia Skifter Sørensen i år Sparekassen Vendsyssels frivillighedspris.
Hun har gennem året oplevet, hvordan pandemien hare præget foreningslivet.
– Det første ønske der melder sig, er: Corona gå væk.
– Vi kommer til at leve med corona på en eller anden måde, men jeg ønsker, at vi får så meget styr på smitten, at alle restriktioner for fritids- og foreningslivet kan ophæves, fortæller Pia Skifter Sørensen.

Lukket ned og op
Hun ønsker, at samfundet bliver så corona-frit, at medlemmerne og især børnene kommer tilbage til foreningen og til idrætsaktiviteterne.
– Selvom vi både i 2020 og 2021 åbnede op for sæsonen i august i rimelige normale tilstande, var der restriktioner. Der skulle sprittes af, vi trænede i mindre hold, forældrene måtte ikke være på sidelinjen, og alle sociale arrangementer har været aflyste eller stærkt reduceret.
– Vi er blevet “lukket ned og op” flere gange og det har vi kunnet mærke på antallet af medlemmer. Vi har ikke fået alle tilbage både på grund af usikkerhed omkring smitte, men også usikkerhed omkring nedlukninger. Der var ingen, der kunne sige, om den betalte kontingent var “spildt”, forklarer hun.

Mangler fællesskabet

– Så selv om man har kunnet dyrke sin idræt rimeligt normalt i løbet af 2021, så har der ikke været meget af alt det, som er mindst lige så vigtigt for foreningslivet, nemlig alle de sociale arrangementer. Alle stævner, turneringer, juleafslutninger og afslutningsfester – alt det man kan huske og som giver os “en på opleveren”.
– Vi har haft god tid til at være sammen i den nære familie, og det er også rart, men jeg ønsker, at de store fællesskaber igen bliver mulige. Så lad os håbe, at foreningslivet snart kommer tilbage til det normale, siger Pia Skifter Sørensen.

Aktiv lørdag
Et andet ønske er, at projektet Aktive familier i Skovsgård, der arrangerer Aktiv Lørdag igen møder stor tilslutning fra de lokale familier.
– Projektet blev søsat før corona, men det viste sig at være arrangementer, der ramte plet og samtidig var “coronavenlige” Familier var aktive sammen i naturen. Jeg ønsker, at vi får planlagt en ny omgang aktive lørdage i 2022 og at der bliver endnu flere aktive familier i Skovsgaard.
– Jeg ønsker, at lokalområdet fortsat vil blomstre. Der er allerede tiltag i gang, og jeg håber, alle de lokale ildsjæle vil fortsætte med at gøre Skovsgårdområdet attraktivt og at der både kommer flere og nye ildsjæle til.