Øland Sildelaug har tildelt Peter Kvist, Øland, hæderstitlen Årets Sild 2020.
– Peter Kvist aktivt har arbejdet for alle øboere og de mange gæster, der lægger vejen forbi Øland, fortæller Michael Christiansen, oldermand i Øland Sildelaug.
Blandt de mange lokale projekter, som Peter Kvist har været involveret i, er:

  • Hjertestierne i Øland Skoven
  • Glarborgen
  • Hjertestien på digerne ved Limfjorden
  • Projekt med boliger på Øland.

Digital videohilsen
Hæderstitlen blev overbragt som en digital videohilsen på Peter Kvists 70 års fødselsdag, mens sildelauget havde overtalt hustruen, Birgitte Kvist, til at overbringe selve diplomet i forbindelse med, at videofilmen blev vist for Peter Kvist.
Øland Sildelaug hædrer årligt en person med titlen Årets Sild.
En person, der har udført en særlig indsats for øboerne og Øland.