(Pressefoto: Skovbegravelse)
Øland Skov har sammen med Skovbegravelse ApS henvendt sig til Jammerbugt Kommune med et ønske om at anlægge en begravelsesplads i Øland Skov.

Endnu ingen i Jammerbugt
Der findes i dag ikke skovbegravelsespladser i Jammerbugt Kommune, men på landsplan dukker stadig flere op, og der er 8 skovbegravelsespladser, som er etableret eller under udarbejdelse efter samme model som i ansøgningen til Jammerbugt Kommune.
I alt er der 10 pladser i Danmark. Den eneste i Region Nordjylland ligger ved Hadsund.

Vi skal have valget
– Der er mange, som gerne vil  begraves i en skov og ligge under et træ i stedet for at blive spredt ud over fjorden, eller blive begravet på en kirkegård. Jeg vil også ligge under et træ, når den tid kommer, siger Mette Glarborg, Øland Skov.
– Jeg har stor respekt for de forskellige måder at blive begravet på. Men vi skal have et valg, også om at kunne blive begravet i en skov, uddyber hun.
Desuden er der i Øland Skov to smukke og velegnede områder til formålet, og som også er placeret tæt på p-plads.

Udflugtsmål
I forslaget fremgår det, at gravpladsen skal bestå af to skovstykker, som udgør arealer på ca. 2,2 ha og 0,32 ha, hvor skovdriften med træproduktion ophører.
Den løbende hugst af træer begrænses til nænsomme plejetiltag af hensyn til skovbegravelsespladsen.
Skoven er i dag et attraktivt udflugtsmål, og udpegningen til skovbegravelsesplads medfører ingen begrænsning i offentlighedens lovlige færdsel i området.

Undersøger behovet
– Skovbegravelsespladser er begyndt at vinde frem i andre kommuner. Det er en fin tanke, men vi vil gerne afdække behovet hos vores borgere for at se, hvor stort det er. Vi skal også undersøge om der er andre muligheder, som vi kan benytte os af. Eksempelvis om der er hjørner på vores kirkegårde, der kan bruges på samme vis, siger Jens Chr. Golding, formand for teknik og miljøudvalget.

Det juridiske

Desuden skal der arbejdes videre med hele grundlaget, inden ønsket eventuelt skal til behandling i kommunebestyrelsen.
Det handler blandt andet om, at de forskellige juridiske og planmæssige forhold afdækkes.
Det er Kirkeministeriet, der skal give en tilladelse, men det overordnede ansvar for gravpladsen skal ligge hos kommunen som offentlig myndighed.

Øland står for driften
Dog er det Øland Skov, der vil stå for driften.
Derfor skal der også udarbejdes en driftsaftale om, at Øland Skov står for den daglige drift af skovbegravelsespladsen, og modtager betalingen for køb og reservationer af gravstederne.
Prisen for en urneplads skal fastsættes i samarbejde med Jammerbugt Kommune.

Her findes der skovbegravelsespladser i Danmark:

  • Havnø, Hadsund.
  • Clausholm, Hadsten.
  • Stensballegaard, Horsens.
  • Hostrup, Spøttrup.
  • Petersgaard, Vordingborg.
  • Saltø, Næstved.
  • Ledreborg, Lejre.
  • Kattrup, Jyderup.
  • Selsø, Skibby.
  • Paradisbakkerne, Nexø.

Læs mere her:

www.skovbegravelse.nu