Mandag aften 7. september havde Jammerbugt Kommune inviteret beboere i Nørhalne til at komme med ønsker til den fremtidige udvikling af deres lokalsamfund, da den Lokale Udviklings Plan skulle debatteres, og det skete med knap 50 deltagere på Nørhalne Skole.
Hvert andet år tager kommunen nemlig på rundtur til alle 24 lokalsamfund for at gennemgå de lokale planer for udvikling.

Borgerne ved bedst
– Vi politikere er meget stolte over at bo i en kommune med så mange driftige mennesker, der ønsker at udvikle vores kommune og vores lokalsamfund bid for bid. Det er Jer, der bor her, som bedst ved, hvordan Jeres lokalsamfund skal udvikles endnu mere, sagde Helle Bak Andreasen, formand for Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget i sin velkomst.

Knap 50 borgere var mødt op. Foto: Vores Jammerbugt

10 pct. vækst
– Bosætningsmæssigt går det jo rigtig godt i Nørhalne. Fra 2012 og til i dag, så har I vækstet 10 pct. i indbyggertallet, så i dag er her 1718 borgere. Det er kun i gruppen 18-24, at kurven knækker, men det gør den i hele Jammerbugt.
– Der er mange grunde til at flytte hertil. Placering tæt på motorvejen eller muligheden for at købe et hus eller en grund til en god pris. Men min egen tese er, at det er sammenholdet hos Jer. Det er kendt i hele Jammerbugt, også uden for kommunen, sagde hun.
Inge Pedersen, det lokale medlem af kommunens landdistriktstråd, gennemgik efterfølgende status for de nuværende prioriterede projekter i LUP´en:

 • Byggegrunde: Seniorboliger opført. Bøgesvinget udbygget og Støberiet i gang.
 • Grønne områder: Nørhalne stien fase 1 snart færdig. Planer om fase 2 og placering af Nørhalne Tårnet.
 • Legearealer: God Leg & Læring samarbejder med skolen.
 • Landsbyløb: Tour de Jammerbugt succes i 2019, udsat i 2020 pga Corona.
 • P-pladser: Borgerforeningen arbejder på at få anlagt flere.
Der blev debatteret i grupperne. Foto: Vores Jammerbugt

Gruppearbejde
Derefter blev deltagerne delt ud i grupper for at komme med forslag til udvikling af lokalområdet.
Disse ønsker bliver så samlet op af kommunen og videregivet til Nørhalne Samarbejdet, som skal prioritere mellem ideer og forslag.
På mødet kom følgende forslag:

Foto: Vores Jammerbugt

Anlæg og Byforskønnelse:

 • Rundkørsel ved Bakmøllevej og Sulstedvej.
 • Tunnel/bro ved Bakmøllevej.
 • Krydsnings-helle på Bakmøllevej
 • Allé med træer på Bygaden og Bakmøllevej.
 • Forskønnelse ved indfaldsvejene.
 • Hundeskov og stier.
 • Tidssvarende lokaler til loppemarkedet.
 • Skaterbane i forb. Med regnvandsopsamling.
 • Nørhalne Tårn.

Fritidsaktiviteter:

 • Borgermøde for unge for at høre, hvad de ønsker.
 • Kultur – musik, foredrag, adventure, spejder.
 • 5 års plan for udvidelse af IFNs eksisterende faciliteter.
 • Tidl. genbrugsplads som samlingssted for unge, men også for alle generationer.

Bosætning:

 • Flere byggegrunde
 • Afdækning af behov for boligtyper.
 • Vedligehold af ældreboliger.
 • Til middag hos – aktiviteter hvor vi lærer hinanden at kende i takt med, at der flytter stadig flere nye til byen for at bevare sammenholdet.
Foto: Vores Jammerbugt

Muligheder for støtte
Som udgangspunkt er det kun projekter, som er med i de Lokale Udviklings Planer, der kan få del i kommunens landdistriktsmidler, med mindre der er tale om et unikt projekt.
Og der skal være tovholder på hvert projekt for at få dem realiseret.
I 2020 har kommunen afsat 8,2 mio. kr. til landdistriktsudvikling.
Midlerne fordeles sig i følgende puljer:

 • Landdistriktsmidler: 10.000 kr. årligt til hver af de 24 lokalsamfund (240.000 kr.)
 • Liv i By og Skole: 50.000 kr. årligt til byer med skoler (900.000 kr.)
 • Skrotningspulje huse: 1 mio. kr.
 • Kultur- og landdistriktspuljen: 1.561.000 kr. Ansøgningsrunder er 1/1, 1/5 og 1/9.
 • Halanlægspulje: 1 mio. kr.
 • Landdistriktsanlægspuljen: 2,6 mio. kr. ti mindre anlægsprojekter. Kommune støtter med 25 pct. max. 1 mio. og man skal selv komme med mindst 10 pct. i form af eget arbejde.
 • Fritidskommune: 975.000 kr. Den seneste fritidsanalyse viser, at godt 21.000 af Jammerbugts godt 38.400 borgere er aktive i foreninger. Dertil komme dem, som motionerer selv.