Nordjyllands Politi forlænger opholdsforbuddet i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde i Aalborg, så det også gælder i denne uge. Forbuddet skal forhindre spredning af covid-19.
Politiets patruljering i relation til covid19-situatonen fortsætter, og ekstra patruljer er indsat.

Frem til 4. oktober
Konkret indebærer forbuddet, at man i perioden torsdag 1. oktober til søndag d. 4. oktober i tidsrummene mellem kl. 22 og 02 ikke må tage ophold i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde. Man må dog gerne bevæge sig gennem området.
Hvis man overtræder forbuddet, får man en bøde på 2500 kr. 
– Vi forlænger forbuddet, fordi smitten stadig er blandt os, og vores patruljer vil føre tilsyn i og omkring Jomfru Ane Gade og resten af politikredsen for at påse, at reglerne og retningslinjer overholdes, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals. 

Området, der omfattes af opholdsforbuddet, kan ses på kortet her:

Hotspot nedlægges
Nordjyllands Politi har dog valgt at nedlægge det såkaldte hot spot i Jomfru Ane Parken i Aalborg.
Et hot spot er en betegnelse for et område, hvor politiet i særlig grad fører tilsyn for at hindre yderligere smittespredning.
Det gav mening i sommers, hvor mange mennesker naturligt samledes i Jomfru Ane Parken for at nyde solen.  
– Men nu har det køligere efterårsvejr sit tag i os, og derfor giver det ikke længere mening at patruljere dér i særlig grad, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals, der i næste ånddrag understreger, at det ikke betyder, at indsatsen i forhold til covid-19-situationen slækkes. 
Tværtimod.   
Nordjyderne må indstille sig på, at kampen mod Corona bliver langvarig, og man kommer til at høre rådene om at holde afstand, spritte af og hoste i ærmet mange gange endnu. 
Politiet har for at understøtte indsatsen indsat ekstra patruljer.

Fitnesscentre besøges 
Vicepolitiinspektøren pointerer, at nordjyderne vil opleve, at politiets patruljer i højere grad vil bevæge sig inden for på restaurationer og andre steder, hvor folk mødes i den køligere og mørkere tid, vi er på vej ind i, ligesom man også vil have fokus på fester og offentlige arrangementer. 
Politiets tilsyn gælder i særlig grad nu også fitness- og træningscentre.   
– Også i fitnesscentre er der smitterisiko, hvor mange mennesker har fælles kontaktpunkter. Så her kommer vi forbi for at kontrollere at forholdene er i orden i forhold til Corona-situationen. Det er vigtigt, at vi undgår at starte nye smittekæder, understreger Henrik Skals og tilføjer, at man i det hele taget vil se politiet mere i bybilledet. 
Nordjyllands Politi følger hele tiden udviklingen, og hvis situationen kræver yderligere tiltag, f.eks. nye hot spots, så vil politiet benytte det – for at undgå smittespredning.