– Et fuldstændig nyrenoveret og udbygget Jetsmark Idrætscenter ventes at stå klar til de mange brugere 23. august 2022, og det er lige op over, at idrætscentret kan afsløre, hvilken totalentreprenør, der har vundet EU-udbuddet.

Mange timer
Det fortalte Inger Kristensen, bestyrelsesformand for centret, blandt andet i sin beretning til repræsentantskabsmødet.
– Forløbet med projektet har siden sidste repræsentantskabsmøde været en spændende og udfordrende periode. Centerchef og souschef har brugt mange timer på rumgennemgang og andre teknikaliteter, sagde Inger Kristensen.
Du kan læse om selve modernisering og udvidelsen her:
https://voresjammerbugt.dk/jetsmark-idraetscenter-faar-et-kaempe-loeft/

Ny projektleder tager over
Byggeudvalget har holdt 12 møder siden sommerferien 2019, under god ledelse af chefrådgiver Nana Ussing Lunøe, fra bygherrerådgiverfirmaet Kuben Management. Snart overtager Jens Hammer, bygherrerådgiver fra Jammerbugt Kommune den, fremtidige projektledelse.
– Jens Hammer har deltaget i alle byggeudvalgsmøderne, og vi er helt trygge ved og taknemlig for, at Jammerbugt Kommune har stillet Jens Hammer til rådighed, som projektleder. Han er også projektleder på det nye Skolecenter Jetsmark, så det giver god mening i forhold til gensidig benyttelse af institutionernes faciliteter både indendørs og udendørs og samarbejde på flere områder, sagde Inger Kristensen.

Byggeudvalget er:

John Nielsen.
Karsten Pedersen.
Erling Mikkelsen.
Jens Chr. Golding.
Inger Kristensen.


Hverdag og events
Den daglige drift har kørt tilfredsstillende, og ud over de ugentlige faste aktiviteter er der 2019 gennemført mange events af foreningerne.
Jetsmark Idrætsforening har været medarrangør af en forårsfest sammen med Spillestedet samt julefrokosten sammen med JIF, Jammerbugt FC og PGU.

På vej til en Rambla
Jetsmark Idrætscenter har sammen med Jetsmark Lokalråd og Skolecenter Jetsmark nedsat en arbejdsgruppe som sammen med Jammerbugt Kommune skal sikre en plan for et spændende udendørsmiljø både ved skole og idrætscenter.
Det skal sikre, at der er udendørs faciliteter til gavn og glæde for borgerne og bruger af både skole og hal.
– I arbejdstitlen kalder vi det en Rambla med oplevelsesrum. Landskabsarkitekt Poul Aas skal udarbejde en udviklings- og helhedsplan for hele projektet, og vi forventer, der bevilges penge til udarbejdelse af planen ultimo september 2020, sagde Inger Kristensen.

Arbejdsgruppen:

Diane Aarestrup.
Susanne Larsen Kristiansen.
Jacob Voldby.
Kristian Høj Kristensen.
Jens Chr. Golding.
Inger Kristensen,

Strategi 2025

En dynamisk Strategi 2025 for Jetsmark Idrætscenter er også undervejs.
Der blev nedsat en gruppe til at planlægge strategiprocessen.

Strategigruppen:

Bøje H. Lundtoft.
Dorthe Grønning.
Flemming Dahl, John Nielsen.
Kristian Høj Kristensen.
Malene Mogensen.
Inger Kristensen.

Derfor strategi
Gruppen har holdt 2 møder og indstillet til bestyrelsen at processen skal ledes af Susanne Færch ”ledelse og facilitering ved Susanne J. Færch”.
Bestyrelsen har godkendt indstillingen og det betyder, at der skal en proces i gang, som bl.a. indeholder 4 workshops.
– En strategi sikrer langsigtet fokus i de kortsigtede handlinger. Derved kan vi nå længere på udvalgte områder. Strategi er forudsætning for læring. Hvis vi ikke har en ide med det, vi gør, er det svært at evaluere og lære undervejs, sagde Inger Kristensen.

Valgene
Formand for repræsentantskabet, Bo Zinck, blev genvalgt.
Til idrætscentrets bestyrelse var der genvalg af Flemming Dahl Jensen, Hans Frandsen, Jens Chr. Golding og Søren Jensen.
Bestyrelsen har konstitueret sig med formand Inger Kristensen, næstformand Erling Mikkelsen og sekretær Dorthe Grønning.