Da værestedet Syrenen i Brovst brændte sidste år, blev det genhuset i andre lokaler i den tidligere VUC-bygning på Stationsvej i Brovst.
Jammerbugt Kommune har nu besluttet at købe bygningen, så værestedet kan blive på adressen.

Hurtig løsning
Jammerbugt Kommune har valgt at købe bygningen på Stationsvej 20 i Brovst, hvor Værestedet Syrenen har hold til, siden stedets tidligere adresse på Tjørnevej brændte ned i april 2021.
Det sker for at få en afklaring og en hurtige løsning på, hvor værestedet skal holde til fremover.
– Det er dejligt med en udmelding vedrørende fremtidige lokaler. Vores brugere bliver helt sikkert glade for lokalerne, og placeringen i Brovst er god med gode parkeringsforhold, siger Lau Nielsen, brugerrådsformand i forebyggelse og mental sundhed.

Flere funktioner
Bygningen på Stationsvej, som Jammerbugt Kommune overtager, har flere kvadratmeter, end Syrenen skal bruge, og derfor får kommunen mulighed for også at huse hjemmeplejen og sygeplejen i lokaler på samme adresse.
– Vi er glade for, at vi har fundet en permanent løsning for, hvor Syrenen skal holde til fremover. Bygningerne, har mere plads, end Syrenen skal bruge. Heldigvis giver det god mening for kommunen, at der også bliver plads til, at hjemmeplejegruppen og sygeplejen i Brovst kan flytte ind, uddyber Ib Nellemann. formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Stod tom
Inden Værestedet Syrenen blev genhuset i bygningen på Stationsvej, stod bygningen tom.
Udover Syrenen holder SOSU Nord i dag også midlertidigt til i bygningen, indtil deres lokaler på Skolevej i Brovst er færdigrenoveret.
Når SOSU Nord flytter tilbage til egne lokaler, vil lokalerne til hjemmeplejegruppen og sygeplejen blive tilpasset deres behov, inden de flytter ind. De forventes at kunne flytte ind som naboer til Syrenen i efteråret 2022.
– Det er en blevet en god løsning, at vi overtager bygningen, som ellers har stået tom. På den måde sikrer vi, at værestedet Syrenen kan forsætte med at være i lokalerne, og samtidigt vi kan optimere ved at gøre brug af de overskydende kvadratmeter til andre formål, siger borgmester Mogens Christen Gade.