Med den fortsatte og hurtige udvikling af Aabybros bymidte samt både de nye boligområder og handels- og erhvervsområder er der behov for forsat fokus og investering i infrastrukturen i Aabybro.

På budget 2022

Derfor har forvaltningen udarbejdet en infrastrukturplan med en række forslag til forbedringer af blandt andet skoleveje i Aabybro, nye stisystemer og en ringvej ved byen frem til og med 2027. Samlet løber alle ønsker for den kommende årrække op i ca. 52,5 mio. kr.
Og teknik- og miljøudvalget har sagt god for planen.
Derfor bliver den taget med til de kommende forhandlinger om kommunens budget 2022, så de forskellige forslag kan blive drøftet og prioriteret i forhold til de kommende års budgetter.
– Udviklingen går jo stærkt mange steder, og selv om vi sørger for forbedringer som en bredere Torngaardsvej og en ny rundkørsel ved Knøsgaard, så er vi lidt bagefter med infrastrukturen i Aabybro, siger Jens Chr. Golding, formand for teknik- og miljøudvalget.
– Det giver selvfølgelig uro og utryghed, og det skal vi gøre noget ved, siger han.

Markeret med blåt: Forbedringer udført i 2019-2021.
Markeret med rødt: Forslag om fremtidige forbedringer. Illustration: Jammerbugt Kommune

Omfarts- og ringvej
I planen er der blandt andet forslag om en ny nordlig ringvej mellem Toftegaardsvej og den nordlige ende af Hovensvej, ligesom der er planer om en omfartsvej syd om Aabybro.
Den skal forbinde Aabyvej vest for Biersted med Ny Aabyvej øst for genbrugspladsen.
Desuden skal Knøsgårdsvej udvides, og der skal anlægges cykelsti.
På Birkelsevej skal chikanerne fjernes og der skal ligeledes anlægges cykelsti.