Fra i dag 1. november 2021 træder de såkaldte politigarantier i kraft i landets politikredse, herunder i Nordjyllands Politi.

Et løfte
Garantierne er en slags kontrakt mellem borger og politi om, hvordan politiet skal agere ved indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkosalg ved skoler.
Det betyder, at politiet skal rykke hurtigt ud, når borgerne befinder sig i situationer, hvor der er akut brug for politiets hjælp, f.eks. hvis der er en gerningsperson til stede i forbindelse med et overfald.
Det betyder også, at politiet skal rykke ud til alle indbrud inden for 24 timer efter anmeldelsen.
Og politigarantierne beskriver desuden, hvad politiet konkret gør med borgernes anmeldelser, f.eks. hvad politiet vejleder kriminalitetsofrene om.

Borgernes politi
Politidirektøren i Nordjyllands Politi, Anne Marie Roum Svendsen, glæder sig over, at politigarantierne nu er trådt i kraft. 
– Vi er borgernes politi, og det er vigtigt, at nordjyderne har et klart billede af, hvad de kan forvente af os, hvis de bliver udsat for indbrud i private hjem, vold eller voldtægt – eller oplever narkosalg ved skoler. Der er i alle tilfælde tale om alvorlig kriminalitet. Og dét reagerer vi hurtigt på. Nordjyderne skal nemlig vide, at vi er der for dem og efterforsker deres sag effektivt, siger Anne Marie Roum Svendsen.    

Dialog er vigtig 
Derfor handler politigarantierne ligeledes om, at politikredsens medarbejdere får etableret en god dialog med de borgere, der har været udsat for kriminalitet, mener politidirektøren, der nævner indbrud som et eksempel på dialogens vigtighed.
– For mange er indbrud en voldsom oplevelse. Vores medarbejdere på vagtcentralen vil derfor også vejlede om, hvad de ramte borgere skal gøre for at bevare spor, indtil vi kommer frem. Og vi vil ude på stedet kunne vejlede borgerne om indbrudssikring, så vi samtidig med vores efterforskning af deres sag også forebygger, at det sker igen. Det handler om at få borgerens tryghed genskabt, siger hun.   

Klagemulighed 
Som en del af politigarantierne kan man klage til Nordjyllands Politi, hvis man mener, at politiet undtagelsesvist ikke har levet op til politigarantierne.
– Vi bestræber os altid på at give en høj service til nordjyderne og selvfølgelig også på de her områder, der nu er omfattet af politigarantierne. Men derfor skal man naturligvis have en klagemulighed til os, hvis man undtagelsesvist oplever, at vi ikke lever op til politigarantierne, pointerer Anne Marie Roum Svendsen.  
Læs uddybende om politigarantierne, samt om klagemulighederne, herunder på politiets hjemmeside:

https://politi.dk/politigarantier

https://politi.dk/virksomheden/saadan-klager-du-over-politiet/politiets-dispositioner