Der er onsdag 24. november indgået vedhæftede konstitueringsaftale mellem Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti (kaldet valggruppe 1).
Partierne bag konstitueringsaftalen er partier, der forfølger forskellige mærkesager og har forskellige værdipolitiske ståsteder.
Aftalen giver plads og rum til, at partierne hver især kan forfølge deres værdipolitik og mærkesager, oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Bredt samarbejde
Partierne er enige om at søge et bredt politisk samarbejde, som kan medvirke til beslutninger, der hviler på et stabilt fundament til gavn for regionens medarbejdere og borgere.
Det Radikale Venstre (kaldet valggruppe 2) udgør en selvstændig valggruppe og peger på Mads Duedahl (V) som regionsrådsformand og tilslutter sig fordelingen af udvalgs- og formandsposter.
Derudover er der indgået en fordelingsaftale med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten (kaldet valggruppe 3).
Den aftale er med til at sikre en bred fordeling af udvalgsposter og formandsposter for det nye regionsråd.

Følgende er gældende for valgperioden:

Formand og næstformænd
Regionsrådsformand: Mads Duedahl, Venstre
1. næstformand: Pia Buus Pindstrup, Konservative
2. næstformand: udpeges af valggruppe 3 (Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten).

Forretningsudvalget
Partierne er enige om denne repræsentation i forretningsudvalget blandt de 15 medlemmer:
Venstre: 3 
Konservative: 3
Nye Borgerlige: 1
Dansk Folkeparti: 1
Gruppe 3 (Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten): 7 pladser.

Stående og midlertidige udvalg
Partierne er enige om, at der under regionsrådet nedsættes 6 stående udvalg og 1 midlertidigt udvalg.

UdvalgFormandNæstformandUdvalgs-medlemmer
Klima, Miljø og Bæredygtig udviklingValggruppe 3VenstreValggruppe 1 og 2: 5 medlemmer incl. næstformand Valggruppe 3: 4 medlemmer incl. formand
Det nære sundhedsvæsenKonservativeValggruppe 3Valggruppe 1 og 2: 5 medlemmer, heraf 1 fra Det Radikale Venstre og 1 fra Nye Borgerlige. Tallet er incl. formandsposten   Valggruppe 3: 4 medlemmer
SundhedsudvalgVenstreValggruppe 3Valggruppe 1 og 2: 5 medlemmer incl. formand   Valggruppe 3: 4 medlemmer incl. næstformand
Psykiatri- og Socialudvalg incl anlæg inden for områderne    KonservativeValggruppe 3Valggruppe 1 og 2: 5 medlemmer incl. formandsposten   Valggruppe 3: 4 medlemmer incl. næstformand
Regional Udvikling, Digitalisering og Innovation (Der nedsættes et byggeudvalg under RHN under dette udvalg)Valggruppe 3Nye BorgerligeValggruppe 1 og 2: 5 medlemmer incl. næstformand   Valggruppe 3: 4 medlemmer incl. formand
Udvalg for Uddannelse, Arbejdsmiljø og RekrutteringValggruppe 3VenstreValggruppe 1 og 2: 5 medlemmer incl. næstformand Valggruppe 3: 4 medlemmer incl.  formand
Midlertidigt udvalg:   
Udvalg for borgerinddragelse og demokratiDet Radikale VenstreValggruppe 3Valggruppe 1 og 2: 4 medlemmer incl. formand   Valggruppe 3: 3 medlemmer incl. næstformand

Desuden er flertallet bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti er enige om følgende grundlag for det fremtidige virke i Regionsrådet.
Det nordjyske sundhedsvæsen er under løbende forandring, og vi skal have konstant fokus på forbedring og udvikling til gavn for patienterne såvel som medarbejderne, men også for at være rustet til at håndtere fremtidens demografiske udvikling og ændringer i sygdomsmønstre.
COVID-19 har om noget vist behovet for et robust og omstillingsparat sundhedsvæsen, som kræver ansvarlig politisk handling.
Aktuelt opleves et stort pres på hospitalerne med betydelige belægnings- og rekrutteringsudfordringer.

Forbedringer og udvikling vil bl.a. opnås gennem:
• At sætte fokus på arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse.
• At arbejde med at sikre mere lighed i vores sundhed blandt nordjyderne – herunder bekæmpe
social ulighed bl.a. igennem nem adgang til sundhedsvæsenet.
• At have skærpet fokus på at nedbringe ventelisterne.
• At sikre bedre og hurtigere behandling i Psykiatrien – herunder specifikt fokus på børne- og unge
psykiatrien.
Psykiatriløfte – vi skal løfte at området og bruge de penge, der er rettet mod Psykiatrien inden for
området.
• At arbejde med den mentale sundhed, herunder en særlig indsats imod stress i samarbejde med
kommunerne.
• Vi vil investere i fødeområdet, herunder lave en plan for etablering af et nyt barselshotel på Nyt
Aalborg Universitetshospital.
• Nærhedsløfte – vi vil have fuldt fokus på at styrke nærheden i vores sundhedsvæsen gennem det
kommende klyngesamarbejde med kommunerne og Almen Praksis.
• Lægemanglen skal nedbringes, og vi skal prioritere den klassiske familielæge som den bedste
løsning. Øge muligheden for flere ydernumre til privatpraktiserende speciallæger.
• En afbureaukratiseringsreform, der skal sikre en effektiv drevet region med et minimum af
administration, hvor der er fokus på at fjerne unødigt bureaukrati og understøtte smartere og
effektive arbejdsgange. Det involverer inddragelse af vores sundhedspersonale, som er vigtige i
forhold til at pege på ulogiske og uforståelige regler, der skal laves om.
• Undersøge de nærmere vilkår for ambulanceudbuddet, og så vidt muligt, inden for hvad der er
juridisk muligt, sikre redderne ordentlige lønvilkår.
• Foruden sundhedsvæsenet vil parterne have fokus på en velfungerende region, hvor der er fokus
på:
• Danmarks grønne vinderregion – vi skal understøtte Nordjylland i at skabe fremtidens grønne jobs
og være i front for den grønne omstilling.
• Vi skal være en klimaambitiøs region og have fokus på grønne indkøb og nedbringe CO2 udledning
på matriklerne.
• Orden i økonomien, holdbar økonomisk planlægning og gennemsigtighed, herunder på Nyt
Aalborg Universitetshospital, hvor der er brug for en genopretningsplan.
• Forbedret borgerinddragelse, hvor nærdemokratiet og beslutninger i øjenhøjde er i fokus.