Fredag 16. april var en mærkedag for de frivillige, der er ved at anlægge aktivitets- og oplevelsesområdet, Glarborgen.
Det sker på det 3 hektar store areal i Øland Skov, hvor skovens ejer Mette Glarborg har givet brugsretten til indretning af arealet, hvor der er adgang for alle.
Det var nemlig blevet tid til rejsegilde på byggeriet af Valhal.

En lille forsamling
På grund af Corona-situationen var der kun en lille sammenkomst med deltagelse af håndværkerne og medlemmer fra bestyrelsen for Glarborgen.
Der blev udtrykt stor tak til Brovst Tømrer- og Maskinsnedkeri og deres underentreprenør Thomas Jensen samt ansatte for godt samarbejde og udførelse i god håndværksmæssig kvalitet.
Kenneth Frost fra BTM takkede også for et godt samarbejde og den store interesse for byggeriet, der blev vist fra Glarborgens bestyrelse.

En stor tak til fond
Desuden blev der sat høj pris på, at Nordea Fonden har bidraget med de 636.000 kr., det koster at opføre Valhal.
Glarborgen er også sikker på, at Valhal vil blive flittigt benyttet af skoler, institutioner og private, når byggeriet står færdig.