Jammerbugt Kommune har fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at indføre besøgsrestriktioner på botilbud gældende fra 15. april 2021.
Besøgsrestriktionerne varer indtil 12. maj – medmindre Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet inden.
Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at påbuddet vil blive ophævet, når den testkorrigerede kommuneincidens i Jammerbugt Kommune i en periode på 7 dage har været under 50.

Der er tale om følgende botilbud:

 • Stiftelsen Købmandsgården, Prinsensgade 14, Brovst
 • Skovkærhus, Rødhusvej 169, Brovst
 • Fonden Krobakken, Hovedgaden 19, Brovst
 • Fonden Bofællesskabet, Poststrædet 2, Brovst
 • Fonden Bofællesskabet, Poststrædet 2, Brovst
 • Solkrogen, Solkrogen 21, Fjerritslev
 • Boenheden Poppelhuset, Poppelvej 1c+b, Brovst
 • Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Fjerritslev
 • Autismecenter Nord-Bo. Bo afd. B, Peter Løthsvej 8, Aabybro
 • Autismecenter Nord-Bo. Bo afd. B, Industrivej 7, Aabybro
 • Autismecenter Nord-Bo. Bo afd. A, Industrivej 8B, Aabybro
 • Fonden Station Vest, Ejstrupvej 24, Brovst
 • Botilbuddet Egehuset, Poppelvej 1a, Brovst

Besøgsrestriktionerne betyder, at besøg kun kan ske, hvis:

 • besøget sker i en kritisk situation, eller
 • besøget foretages af højst 3 faste nære pårørende, dog højst 2 besøgende ad gangen, i et dertil indrettet besøgsrum.

Besøg i andre situationer skal foregå på udendørs arealer.
Besøgsrestriktionerne omfatter både indendørs fællesarealer og servicearealer, samt den del af boligen som borgerne i tilbuddene selv råder over.