På grund af det stigende smittetal i Jammerbugt Kommune har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt Jammerbugt Kommune at udstede midlertidige besøgsrestriktioner på samtlige kommunale sociale tilbud i Jammerbugt.
Det sker for at beskytte udsatte borgere og medarbejdere på sociale tilbud mod smitte med COVID-19. Og for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.

Gælder fra i dag
Det betyder, at der fra i dag, tirsdag 20. oktober, indføres et forbud mod besøg på sociale tilbud i Jammerbugt Kommune, hvor der er borgere eller medarbejdere, som tilhører en risikogruppe.
Hvorvidt der på det enkelte tilbud er borgere eller medarbejdere, der er i en risikogruppe, vurderes af det enkelte tilbuds ledelse ud fra sundhedsfaglige retningslinjer.

Undtagelserne
Der er dog undtagelser fra besøgsrestriktioner.
I kritiske situationer vil det fortsat være muligt at foretage besøg på indendørs arealer, herunder bl.a. forældres besøg hos børn.
Det samme gælder for besøg af 1-2 faste pårørende, når det kan ske indendørs i borgerens egen del af tilbuddet (eget værelse/egen bolig).
Besøgsrestriktioner på de sociale tilbud i Jammerbugt Kommune vil blive ophævet af Social- og Indenrigsministeriet i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, når restriktionerne ikke længere vurderes nødvendige.