Regionerne og kommunerne har i 2021 foretaget en undersøgelse af, hvordan befolkningen har det.
Derfor blev der sendt et spørgeskema ud til 39.700 tilfældigt udvalgte nordjyder på 16 år og derover. Nu lægger resultaterne klar.
Undersøgelsen konkluderer bl.a., at der for første gang i Nordjylland er flere, der aldrig har røget, end nordjyder der har røget.
En anden tendens som undersøgelsen viser – og som også gør sig gældende i Jammerbugt Kommune – er, at flere unge kvinder angiver at have et dårligere helbred, end mændene i samme aldersgruppe angiver at have.

Resultaterne i Jammerbugt

Resultaterne på baggrund af besvarelser fra borgere i Jammerbugt Kommune, som deltog i undersøgelsen, er bl.a.:

 • 82,6% af borgerne angiver deres helbred som fremragende, vældig godt eller godt. I 2017 lå tallet på 80,8%.
 • Andelen af borgere, der ryger dagligt er faldet siden 2017.
 • Andelen af borgere, som drikker mere end 10 genstande om ugen, ligger på niveau med gennemsnittet i Nordjylland.
 • Andelen af fysisk inaktive borgere ligger på niveau med det øvrige Nordjylland, og tallet er faldet i Jammerbugt Kommune ift. i 2017.
 • Andelen af borgere som angiver, at de spadserer, cykler eller har anden lettere motion mindst 4 timer om ugen er steget fra 2017 (53,8%) til 2021 (63,1%).
 • En større andel af mænd (27,9%) end kvinder (16,7%) har et usundt kostmønster.
 • Andelen af svært overvægtige er steget sammenlignet med i 2017. Andelen af normalvægtige er ligeledes steget, mens andelen af undervægtige er faldet.
 • Andelen af personer der føler sig ensomme er steget siden 2017 (7,5%) til 2021 (10,2%).
 • Siden 2017 er der sket en stigning i andelen af borgere med et højt stressniveau – dog er tallet lavere end i Region Nordjylland generelt.
 • 27,7% af borgerne angiver, at de aldrig deltager i fritidsaktiviteter eller foreningsliv eller udfører frivilligt arbejde. Dette tal er lavere end gennemsnittet i Nordjylland (28,7%).
 • Ift. hyppigst forekommende sygdomme er der siden 2017 sket en stigning ift. forhøjet blodtryk, allergi, tinnitus og psykiske lidelser. Der er sket et fald ift. slidgigt, migræne/hyppig hovedpine samt diskusprolaps/rygsygdomme.