Selv om det ikke blev til det fulde ansøgte beløb, så har en enig kommunalbestyrelse besluttet at tage opførelsen af en ny sansemotorisk multihal som tilbygning til Biersted Hallen med på budgettet.
Det er Biersted IF, Biersted Skoles ASF-afdeling samt Biersted Landsbyråd, der står bag projektet og en ansøgning om en kommunal medfinansiering på 50 pct. svarende til 3,45 mio. kr.
(Arkivfoto fra generalprøven på indvielsen 4. juli)

Hurtigt på budgettet
Det blev dog ikke til helt så mange penge, men til 2,5 mio. kr. som bliver afsat i 2022.
– Det er sjældent, at man får et tilskud på 50 pct. af et projekt, men det bliver hjulpet godt på vej med dette beløb. Det er pænt scoret at komme med en ansøgning i forsommeren og så allerede komme med på budgettet nu, siger borgmester Mogens Chr. Gade (V).

Spændende projekt
Han påpeger, at den sansemotoriske multihal kommer ikke alene lokalsamfundets borgere til gode, men også de børn med særlige behov som går i Jammerbugt Kommunes ASF-afdeling på Biersted Skole.
– Det er et spændende projekt, og det er vel også derfor, det så hurtigt kommer med på budgettet, siger borgmesteren.

Du kan læse mere om den sansemotoriske multihal her:
https://voresjammerbugt.dk/generalproeve-paa-indvielse-af-sansemotorisk-multihal/

Og her: