Pladsen gennemgår en omfattende udvidelse

– Som omtalt torsdag 23. april, så skal Aabybro Genbrugsplads ombygges og udvides.
Det betyder i første omgang, at pladsen lukkes midlertidigt fra og med torsdag 30. april til og med mandag 1. juni.
Derefter åbner en midlertidig genbrugsplads 2. juni, mens der foregår anlægs- og byggearbejder på den nuværende plads i Aabybro.

Læs mere her:
 https://voresjammerbugt.dk/genbrugspladsen-i-aabybro-lukker-i-en-maaned/

Den nye plads er klar:
Og en ny og udvidet genbrugsplads i Aabybro vil være klar til sine kunder medio november, hvorfor den midlertidige plads skal brugs indtil da.
– Derfor opfordrer vi også borgerne til for deres egen skyld i stedet at benytte pladserne i Brovst og i Pandrup, indtil den nye plads i Aabybro er klar, siger projektleder Tom Hansen.
– Det er helt klart en god ide at bruge pladserne i Brovst og Pandrup, mens den midlertidige plads i Aabybro er i brug, understreger han.

Fredag klokken 11 – kø så langt øjet rækker i Aabybro. Kommunen opfordrer til at bruge pladserne i Brovst og Pandrup. Foto: Vores Jammerbugt

Udvider med 10.000 kvadratmeter
Udvidelsen betyder, at der anlægges en ny 10.000 kvadratmeter stor plads nord for den eksisterende genbrugsplads, og den skal udelukkende benyttes til haveaffald samt lager for containere, oplyser Tom Hansen.
Desuden bliver bygningen på den eksisterende plads raget ned, og der bliver bygget en ny bygning på 350 kvadratmeter med plads til velfærdsfaciliteter for personalet, genbrugsting og affaldsfraktioner, der skal være indendørs.

Der udvides med 10.000 kvadratmeter mod nord. Foto: Vores Jammerbugt

12 flere containere
Samtidig bliver pladsen udvidet  med 13 meter mod nord, så der bliver plads til 28 containere, man kan smide affald ned i. I dag er der 16 containere.
– Der kommer kun en ny affaldsfraktion, og det er gamle mursten, som der ikke er plads til i dag, Og dermed har vi de samme fraktioner på alle pladser, siger Tom Hansen.
Budgettet for udvidelsen er 18,4 millioner kroner.

Den nuværende bygning erstattes af en ny. Foto: Vores Jammerbugt