Områdets borgere, gæster og erhvervsliv bliver inviteret til at deltage i sikringen af det kendte vartegn for Blokhus, Sømærket.
I arbejdet for at samle økonomi til en sikring kan blandt andet folkeaktier nemlig komme på tale.

Enig om løsning
Den task force, som arbejder med kystsikring af Sømærke i Blokhus, blev på et møde 10. februar enig om, at løsningen er et anlæg af en boardwalk samt en flytning af Sømærket 25 til 30 meter tilbage ind i landet.
Det skal både sikre klitterne umiddelbart syd for nedkørslen til Blokhus Strand samt det markante vartegn.
– Vi havde et godt, konstruktivt og positivt møde, hvor vi valgte løsningen med boardwalk frem for en løsning med pil på stranden, siger borgmester Mogens Chr. Gade, som også er formand for Blokhusfonden, der ejer Sømærket.
Ved at anlægge et boardwalk som adgang til og fra Sømærket undgår man slid på klitterne.
– Kystdirektoratet har tilkendegivet, at det ikke er et problem at give dispensation til den lille del af boardwalket, der kommer til at ligge i kystnærhedszonen, siger Mogens Chr. Gade.

Bred opbakning
Konklusionen på mødet er derfor, at der nu bliver sendt ansøgninger afsted til fonde for at rejse de 2 til 2,5 mio. kr., som projektet vil koste.
Det sker med Blokhusfonden i spidsen med opbakning fra områdets øvrige foreninger, der også sidder med i task forcen, nemlig Hune-Blokhus Borgerforening, Blokhus & Omegns Grundejerforening og Erhvervsforeningen Destination Blokhus.
– Dermed bliver det en bred ansøgning med opbakning fra hele Hune-Blokhus-området, siger Mogens Chr. Gade.
Blokhusfonden vil også søge om kommunal medfinansiering, hvilket også kan åbne døre hos fonde.

Støtte-arrangement
Kommunen har tidligere afsat 200.000 kr. til kystsikringen, men Blokhusfonden kan meget vel søge om et større beløb.
– Desuden vil vi søge den folkelige opbakning og give erhvervsliv samt borgere mulighed for at støtte og bakke op om redningen af dette vartegn, som er et stort aktiv for området, siger Mogens Chr. Gade.
– Det kan både være via salg af folkeaktier, men også ved at holde et stort arrangement på Torvet med aktiviteter, som er med til at samle penge ind il kystsikringen, siger Mogens Chr. Gade.
Han håber, at beløbet kan blive samle ind i løbet af i 2022, så planerne kan realiseres i 2023.