På grund af det høje smittetal i kommunen er Jammerbugt Kommune i lighed med en række andre nordjyske kommuner blevet påbudt at udstede midlertidigt besøgsforbud på alle kommunale og private plejecentre beliggende i kommunen,.
Det er nødvendigt for at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19.
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som står bag påbuddet, og det er en skærpelse af det tidligere forbud, der blev givet per 17. oktober

Både ude og inde
Derfor er det per fredag 23. oktober ikke muligt at besøge beboerne på kommunens plejecentre. Besøgsforbuddet gælder både inden- og udendørs arealer.
Besøg kan kun finde sted i en kritisk situation, eller hvis den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren.
Med “den nærmeste pårørende” forstås f. eks. beboerens ægtefælle, faste samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.

Nødvendig beslutning
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer løbende påbuddet om besøgsforbud, og påbuddet vil være gældende indtil, Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver det.
– Desværre ser vi stadig et højt smittetal i Jammerbugt Kommune, og vi har derfor fået et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at udstede besøgsforbud på alle vores plejecentre. Beslutningen er nødvendig at træffe, så vi kan passe på vores ældre og udsatte borgere i kommunen. Vi følger situationen tæt og er i dialog med sundhedsmyndighederne omkring håndteringen, siger borgmester Mogens Christen Gade.