Jammerbugt Kommune søger Undervisningsministeriet om dispensation til at fritage eleverne i 5. til 8. klasse for de nationale test.
– Det skyldes, at disse elever ikke har været meget i skole, og vi ved endnu ikke hvornår de kommer tilbage, siger Ulla Flintholm (V), formand for børne- og familieudvalget, som dog ikke er optimistisk i forhold til at få en dispensation.
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har nemlig klart udtalt, at der ikke bliver givet dispensationer.

Trivsel i fokus
Eleverne på 5. til og med 8. klassetrin har været hjemsendt siden 16. december og har i det hele taget måttet nøjes med fjernundervisning eller en fysisk skolegang underlagt en lang række af restriktioner.
Ansøgningen om fritagelse fra de nationale test er et signal om, at det er klassefællesskabet og elevernes trivsel, der er i fokus, når eleverne i 5. til 8. klasse vender tilbage til skolen.
Det vil nemlig i højere grad give lærerne mulighed for at planlægge undervisningen ud fra hensyn til klassens trivsel og det sociale fællesskab, samt den enkelte elevs faglige udvikling.

Ikke for de yngste
Derimod bliver der ikke søgt dispensation for eleverne i 0. til 4. klassetrin, som fysisk har været på skolerne siden 8. februar.
De socialdemokratiske medlemmer af udvalget, Susanne Møller Jensen og Kiki Bach, stemmer også for ansøgningen, men så gerne, at den blev udvidet til ligeledes at omfatte 0. til 4. klasserne.
– Det er vores skoleledere, som anbefaler, at vi søger om en dispensation for 5. til 8. klasserne, og det er også skolelederne, der anbefaler, at vi ikke søger dispensation for 0. til 4. klasserne, siger Ulla Flintholm.
Skolelederne anfører nemlig, at de bruger de nationale test som et værktøj til at se, hvor de skal sætte ind for at løfte og hjælpe eleven.

Fakta om de nationale test i 2020/21:
Perioden for afvikling af nationale test er forlænget, så testene kan holdes i perioden fra den 1. marts og til den 11. juni 2021
De obligatoriske test ligger på følgende fag og klassetrin:

  • Dansk på 2., 4., 6. og 8. klassetrin
  • Matematik på 3., 6. og 8. klassetrin
  • Engelsk på 4. og 7. klassetrin
  • Fysik/Kemi på 8. klassetrin