Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld – der er hovedejer af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S – foretager i december sin anden udlodning af en million kroner til 10 humanitære projekter. De mange danske og udenlandske feriegæster, husejere og ansatte i Sol og Strand involveres i processen i disse måneder.  

Spørger gæsterne  
Som noget helt nyt bliver både Sol og Strands danske feriegæster i 2021, ejere af de privatejede sommerhuse, der udlejes gennem Sol og Strand, samt selskabets ansatte bliver spurgt om, hvilke områder de synes, fonden skal støtte. Det sker gennem meningsmålinger i september kombineret med fondens bestyrelses egne idéer og vurderinger.
Lige som i 2020, da Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld første gang udloddede en million kroner, deles støtten i år op på 10 projekter med humanitære formål. Og nu åbner fonden op for at støtte fremadrettet også kan tilfalde både danske og udenlandske organisationer og projekter.  
-Fondens bestyrelse ønsker disse tilkendegivelser for at tilstræbe, at feriegæster, husejere og medarbejdere kan give inspiration til, hvad en væsentlig del af det udloddede overskud i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S skal gå til fra 2023 og frem, og vi starter allerede nu med at indhente tilkendegivelser til den kommende udlodning i december 2021, siger Jens Stadum, formand for Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld.

Det gode hjerte
Det er helt unikt i markedet, at langt den største del af Sol og Strands udloddede overskud dermed på den lange bane ikke går til udenlandske kapitalfonde eller pengetanke, men til gode formål.  
-Man får simpelthen mulighed for at gøre noget godt for andre, når man holder ferie gennem Sol og Strand, udlejer sit sommerhus gennem Sol og Strand eller arbejder hos Sol og Strand. Det er det, vi kalder ”Ferie med det gode hjerte”, siger Jens Stadum.
Per Dam, direktør i Sol og Strand Feriehusudlejning, peger på, at både Sol og Strand samt fonden er bygget på stærke værdier om at gøre en forskel.
– Det gælder både i de mange lokalsamfund i hele Danmark, Sol og Strand er en del af, men sandelig også i forhold til mange velgørende og humanitære formål over hele verden. Og de værdier kommer til at tegne os og hele vores drift og det aftryk, vi sætter på verden, siger han. 
-Via fondens udlodninger kommer vi i mange år fremover til at hjælpe rigtigt mange lokale projekter og humanitære organisationer, og som alle vil være med at gøre en forskel for mange. Det er en stor værdibaseret ledestjerne for os alle, der arbejder i Sol og Strand, siger Per Dam.
Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld åbner for ansøgninger i perioden 1. til 30. september. Feriegæster, husejere og ansatte i Sol og Strand bliver inviteret til at deltage i meningsmålingerne i samme tidsrum.  
Fondens bestyrelse bearbejder derefter ansøgningerne med inspiration fra meningsmålingerne kombineret med egne idéer og vurderinger, før den endelige udlodning fra fonden sker i december.