Der er sat tiltag i gang, der virker

Den meget våde vinter toppet med den vådeste februar nogensinde har tydeligt sat sine spor mange steder i Jammerbugt – på marker, på veje ved broer, i haver – og også på den nye udstykning, Solstrålen i Aabybro nord.

For meget vand
Her har området ikke kunne tage de store mængder vand, som derfor også har været at finde på veje, grønne områder og de nye grunde.
Områdets plan for afledning af vandet er, at det på de enkelte grunde opsamles i faskiner. Desuden skal de store grønne arealer i området suge vandet.
– Men arealerne har ikke nået at få græs, og der var fra starten ikke plantet træer. Det bliver der nu, og det fungerer allerede bedre nu, end det har gjort, fortæller ejendomsmægler Henrik Pedersen, Nybolig i Aabybro.

Flere bassiner
Udover, at der er plantes træer, så er der anlagt ekstra brønde og vandafledning samt flere og større bassiner.
– Og man tager selvfølgelig erfaringerne fra etape 1 i Solstrålen med ind i planlægningen af etape 2, når man kommer til den, siger Henrik Pedersen.
Der er solgt 19 af de 41 grunde i etape 1.