Gjøl Kunstforening har i flere år arbejdet på at realisere Kunstværket “Tabita”, der skal placeres på Gjøl Havn.
(Illustration: Viser Tabita på den oprindeligt tænkte placering og højde. Skulpturen skal nu placeres på vestmolen og bliver 5 meter høj)

Tæt på målet
Og nu er foreningen meget tæt på at nå i mål med budgettet på knapt 945.000 kroner til 5 meter høje figur.
Der mangler helt nøjagtig 87.619 kroner, og det beløb havde kunstforeningen så søgt om at modtage fra Jammerbugt Kommunes landdistriktsmidler.
– Vi har i udvalget besluttet at give 50.000 kroner i håb om Tabita bliver realiseret, siger Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.
Det har også tidligere støttet med andre 50.000 kroner.

Penge til Tabita:

  • Statens Kunstfond: 400.000 kr.
  • Vækstpulje Nyfors: 250.000 kr.
  • Jammerbugt Kommune: 100.000 kr.
  • Det Obelske Familiefond: 100.000 kr.
  • Øvrige lokale midler og sponsorater: 55.625 KR.


Kræver dispensationer
Den ønskede placering af Tabita er ikke omfattet af strandbeskyttelsesloven og kræver dermed ikke dispensation fra Kystdirektoratet.
Men placeringen kræver en dispensation i forhold til lokalplanen og en byggetilladelse, og kunstforeningen er i dialog med Planafdelingen. Med henblik på at søge dispensationer.

Vartegnet Tabita
Kunstforeningen har i mere end 4 år arbejdet på at få skabt og rejst Tabita som vartegn på Gjøl Havns vestmole.
Statuen er inspireret af forfatteren Hans Kirks roman, Fiskerne, som jo bekendt foregår på Gjøl.
I slutningen af romanen beskrives det, hvordan Tabita skuer ud over Limfjorden, ligesom figuren kommer til.
Hans Kirk fik inspiration til Fiskerne under sit ophold på Gjøl Kro sommeren 1925.