Fra den 10. august bliver yderligere 9 afsnit på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland udtaget til strejke. Patienter, der berøres af strejken, får direkte besked. På de strejkeramte afsnit foretages akutte og kritiske behandlinger fortsat under strejken.
I alt er 32 afsnit nu udtaget til strejke

Yderligere 9 afsnit
Med virkning fra den 10. august har Dansk Sygeplejeråd varslet strejke på yderligere 9 afsnit, og det kommer til at berøre en række patienter på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, hvor der siden 19. juni har været strejke blandt medlemmer af Dansk Sygeplejeråd på 23 afsnit.
De 9 afsnit er fortrinsvis af administrativ karakter.
Men der er også varslet strejke på afsnit, hvor der direkte behandles patienter. Det drejer sig om Ambulatorium for Øjensygdomme på Aalborg Universitetshospital samt på Dagafsnit for Nyre- og Urinvejskirurgi og Ambulatorium for Kirurgi på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn.

Direkte besked
Region Nordjylland kan ikke sætte tal på, hvor mange patienter, der vil blive berørt af strejken. Men patienterne får direkte besked, hvis deres tid på hospitalet udskydes. Hvis man som patient ikke hører noget, skal man møde til sin tid på hospitalet, som planlagt.
På de berørte afsnit forhandles nødberedskaber sammen med de faglige organisationer. På afsnittene foretages fortsat kritiske og akutte behandlinger under strejken.

Berørte afsnit fra 10. august: