Overvejer anden trafikløsning ved kryds ved Knøsgårdvej

– Infrastrukturen skal følge med, når Aabybro udvikler sig med nye boligkvarterer, og derfor har Jammerbugt Kommune i 2020 sat syv millioner kroner af til veje, fortove og cykelstier.

Flere millioner på vej
Men beløbet er blot det første af flere, som vil blive afsat de kommende år, oplyser Jens Chr. Golding (S), formand for teknik- og miljøudvalget.
Og den langsigtede plan indbefatter en omfartsvej.

Prioriterer veje til nye kvarterer
– Lige nu prioriterer vi adgangsvejene til de nye kvarterer. Vejene lå tidligere uden for byen og skulle håndtere meget mindre trafik end i dag, hvor de er kommet inden for byskiltet, forklarer han.
Vejene skal gøres bredere og have anlagt fortove, som det netop er sket med Torngaardsvej. Og nogle steder skal der også anlægges cykelstier.

Der er anlagt ny bred vej med cykelsti i den ene side ud mod Solstrålen, og fortovene er undervejs. Foto: Vores Jammerbugt

Farligt kryds ved Knøsgaard
Desuden bliver der set på områder, hvor der sker mange færdselsuheld – eksempelvis krydset Knøsgårdsvej og Kattedamsvej.
– Her kan en rundkørsel blive en mulighed, men vi har vores trafikrevisorer til at se på de farlige steder og finde den rigtige løsning. Derfor bliver der nogle gange også opsat overvågningskameraer på stederne, så vi kan se, hvad der sker, siger Jens Chr. Golding.

Omfartsvej på sigt
På den lange bane er det tanken at få anlagt en omfartsvej, som skal gå mellem Aabybro og Biersted.
Den skal gå fra Teknologiparken og munde ud i Kattedamsvej/Aabyvej i nærheden af krydset med Torngaardsvej og Damvej.

Flytte trafik væk fra Aabybro
– Det er let at komme på motorvejen ved til- og frakørslen ved Vestbjerg, men det giver desværre en hel del trafik gennem Aabybro, som ikke er lokal trafik, fordi man ikke benytter Høvejen, siger Jens Chr. Golding.
– Den trafik skal vi have ledt uden om Aabybro med en ny omfartsvej, så bliver vejene i byen også mindre belastede og mere sikre, uddyber han.

Ingen ændring på Østergade
Derimod ligger det ikke lige for at udskifte rundkørslen på Østergade ved 7-Eleven med et lyskryds som efterlyst af beboere i området.
– Rundkørslen fungerer efter hensigten, det er bedre at får så lidt trafik i byen som muligt. Men Aabybro er jo i udvikling, og det giver mere trafik, siger Jens Chr. Golding.

Megen trafik og for lidt hensyn gør rundkørslen til en udfordring for de yngste bløde trafikanter. Foto: Vores Jammerbugt

Efterlyser mere hensyn
Problemet ved rundkørslen er, at bilister ikke tager hensyn til skolebørn på cykel, når de skal køre i rundkørslen eller passere den via fodgængerfeltet.
Derfor har Martin Lund Krenche-Pedersen forbudt sin seks årige dreng at cykle gennem rundkørslen. Han skal bruge fortovet i stedet.
– Mange bilister holder ikke tilbage eller ser ikke, at der en cyklist, siger han og pointerer, at der er mange børnefamilier i området, som skal benytte Østergade ved rundkørslen.