I forbindelse med den kommende byggemodning af 23 nye kommunale udsigtsgrunde på Vesterbjergvej i Brovst, så er der behov for at forbedre vejadgangen.

Udvides i bredden
Det betyder, at Vesterbjergvej bliver udvidet til at have en kørebane på 6 meter i bredden, ligesom der anlægges fortov i sydsiden af vejen samt græsrabat på nordsiden, så den samlede bredde bliver 10 meter.
Derfor bliver det nødvendigt med opkøb af mindre arealer, og teknik- og miljøudvalget har sagt god for, at der bliver en ekspropriationsforretning.

Udsigtsgrundene
Tilbage i juni satte kommunalbestyrelsen 9,2 mio. kr. af til byggemodningen af de 23 grunde samt vejudvidelsen.
Du kan læse mere om udstykningen her: