I går, søndag 31. januar, fortalte Tina Kjær Jakobsen, daglig pædagogisk leder i Skovsgaard Børnehave og Vuggestue, om de praktiske sider af den nye hverdag i institutionen som følge af Covid-19-restriktioner.
Her fortæller hun om, hvordan det spiller ind på børn, forældre og personale.

Skal lære gode rutiner
Tina Kjær Larsen fortæller, at det er svært at svare på, hvordan tiden med restriktioner og skærpede krav forankrer sig i børnene.
Det kræver, at børnene er omstillingsparate, og det kan jo være svært, uanset om man er voksen eller barn.
– Covid-19 bliver ofte omtalt som en person. Eksempelvis ”Frk. Corona siger jo, at vi skal huske at vaske vores hænder”.
– Eller ”ja, hende Corona, hun er ikke så sjov at lege med”, fortæller Tina Kjær Jakobsen og tilføjer.
– Børnene skal ikke være bange for eller frygte sygdom. De skal lære gode rutiner omkring håndvask, stueopdeling og, at forældrene ikke kommer ind i institutionen. Og allervigtigst skal de have et pædagogisk læringsmiljø, fuld af sociale relationer, aktiviteter og leg, der giver dem de bedste betingelser for udvikling og læring.

Gøre det opmuntrende
Hun pointerer, at det ikke kun er i institutionen, at børnene skal være forandringsparate, da regeringens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer jo også gælder hjemme hos deres familier.
– Tiden kræver noget andet af børnene. Tiden kræver noget af os alle. Vi forsøger at gøre det så opmuntrende for børnene, som vi kan. Med fokus på alt det vi må.

Forstående forældre
Tina Kjær Jakobsen glæder sig over, at forældrene har været meget imødekommende og forstående, og der er et godt samarbejde med forældregruppen omkring retningslinjerne.
– Forældrene er gode til at opdatere sig på Aula, hvor der deles information om, hvordan vi som institution skal og vil indrette os efter regeringens og sundhedsmyndighedernes udmeldinger. Ikke blot vi som institution, men hele samfundet opfordres til at udvise samfundssind og passe på hinanden.
– Vi lever alle med tidens retningslinjer, og det kræver en særlig indsats af os alle.

Adskilte kollegaer
Tina Kjær Jakobsen lægger ikke skjul på, at personalet glæder sig til den dag, de atter kan være kollegaer tæt på hinanden.
– Som med de øvrige krav og retningslinjer, følger medarbejderne anbefalingerne og gør, hvad de kan, for at begrænse nærkontakten med hinanden på tværs af stuerne, siger hun.
– På den måde, kan de passe bedst på sig selv og deres familier, men ikke mindst børnene og deres familier.
På hver af de tre stuer har personalet mindst en kollega tæt på, som der samarbejdes med om den daglige pædagogiske praksis og planlægning.

Det sociale samvær
For at holde fast i det kollegiale samvær havde ledelsen i julemåneden arrangeret en online ”Kender du typen”.
Her skulle der over fire gange svares på forskellige spørgsmål om hinanden, som:
”Hvad er de forskellige medarbejders fritidsinteresser?”
”Hvilket barndomsbillede tilhører hvilken kollega?”
På den måde, blev der skabt ”Corona-venlig” stemning på tværs af institutionen, med ugentlige præmier til den, der havde flest korrekte svar.